ราคาเล่มละ 450 บาท
(ร่วมค่าส่งทางไปรษณีย์แล้ว)

 

    คู่มือ ICDL เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้จะสามารถใช้ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้ ได้บอกขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแกรมต่างๆ อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย ICDL จะคลอบคลุมเนื้อหาในหมวดต่างๆ รวมทั้ง7 วิชา (Modules) ดังต่อไปนี้
  1. หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(Concepts of Information Technology)

  2. การใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการไฟร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์(Using the Computer and Managing File)

  3. โปรแกรมประมวลคำ(Word processing)

  4. โปรแกรมตารางคำนวณ(Spreadsheets)

  5. โปรแกรมฐานข้อมูล(Databases)

  6. โปรแกรมการนำเสนอ(Presentations)

  7. สารสนเทศ และการสื่อสาร(Information and Communication)

***ท่านสามารถดาวน์โหลดบางส่วนของ คู่มือ ICDL ไปทดลองอ่านได้ โดยคลิกที่นี้ หรือ
         คลิกเพื่อเปิดอ่านที่นี้

สนใจหนังสือ ICDL โทรสอบถามรายละเอียดที่ 02-3548254, 02-3548255

หรือ E -Mail : info@sb4af.org