โครงการค่ายภาษาอังกฤษ “ชวนน้องแปล แชร์น้องอ่าน”
HAPPY LEARNING WITH STORIES & PICTUREBOOKS
ครั้งที่ 2

       หลังจากครั้งแรกที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมา ปรากฏว่าได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องๆที่เข้าร่วม
โครงการ และท่านผู้ปกครอง เป็นอย่างดีโครงการนี้เลยเกิดขึ้นอีกครั้ง

       โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับน้องๆอาทิเช่นผู้เรียนสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
รู้จักความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษด้านตัวอักษร สระ พยัญชนะ การออกเสียงสระและพยัญชนะ
การเขียนตัวอักษร การคัดลายมือด้วยการบูรณาการผ่านกิจกรรมการร้องเพลง การออกท่าทาง
การฟังนิทาน การดูภาพยนตร์ อ่านหนังสือ

 

วัตถุประสงค

 1. พัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านตัวอักษร สระ พยัญชนะ การออกเสียงสระและพยัญชนะ และการเขียนตัวอักษรอย่างถูกต้อง
 2. สร้างสรรค์ผลงานจากการฟัง ดู อ่าน เรื่องเล่า นิทาน บทร้องเล่น ในรูปแบบที่ตนเองถนัดได้ตามศักยภาพ
 3. มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ
 4. เลือกใช้สื่อที่มีอยู่ในสังคมอย่างถูกวิธี อาทิ การใช้อินเตอร์เน็ทในการหาความรู้ภาษาและอื่นๆ
 5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีสมาธิในการเรียนรู้สูงขึ้น

 

โครงการชวนน้องแปล แชร์น้องอ่าน ครั้งที่ 2 นี้ เราได้จัด อบรม 2 รอบด้วยกัน

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 9 เมษายน 2553

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน -14 พฤษภาคม 2553

(น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ เราัรับตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เท่านั้นนะจ๊ะ)

คลิกดููตารางกิจกรรม

 

วิธีการเรียนการสอน

 • ฟังและร้องเพลง ออกท่าทางตามเนื้อร้อง ฟังและอ่านภาพ นิทานon-line ผ่านเวปไซต์ดีๆที่มีประโยชน์กับเยาวชน
 • ฟังและดูภาพยนตร์ นิทาน การ์ตูน รายการเด็ก
 • ฟังและอ่านเรื่องเล่า นิทาน
 • ฟังและท่องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก
 • วาดภาพ ระบายสี และแต่งเรื่องราวตามจินตนาการ
 • รวบรวมผลงานเป็นหนังสือเล่มเล็ก สมุดภาพ หนังสือนิทาน หรือหนังสือทำมือ

 

คลิปวีดีโอ โครงการที่ผ่านมา

 

 

 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิก้าวไกลในเอเซีย

ที่ตั้ง: อาคาร 2, ห้อง 2-106, เลขที่ 2/1 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Tel: +66 2 3548254, +66 2 3548255
Fax: +66 2 3548255

Email: wilailuk.sb4af@gmail.com  (พี่แจ๋ว)

 

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved