เกี่ยวกับเรา บริการ การอบรม ข่าวและกิจกรรม ติดต่อเรา เว็บบอร์ด ลิงค์เครือข่าย
 
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ชื่อและเครื่องหมาย
ความมุ่งหมายพิเศษ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
บุคลากร

 

 
  

มูลนิธิก้าวไกลในเอเซีย (SB4AF)

    เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังของคณะผู้ก่อตั้งที่เล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วมมือกันแบบข้ามชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษากำลังคน และการส่งเสริมวิทยาการก้าวหน้า
 ที่ควรจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซียที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว SB4AF เกิดขึ้นในรูปมูลนิธิ
 (Foundation)เพราะมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงกำไรและต้องการระดมความร่วมมือและทรัพยากรทั้งจาก
 ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และบริษัทที่ทำงานข้ามชาติ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เราใช้คำว่า “ก้าวไกล”
 ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Springboard หรือกระดานกระโดด สามารถส่งตัวคนให้กระโดดได้ไกลขึ้น
 เราใช้คำว่า “ในเอเซีย” แต่ในจุดเน้นดำเนินการที่แคบลงมา คือในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 (Southeast Asia – SEA)